หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางราคากลาง จ้างรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งเครื่องเจาะกระดาษพันก้นกรอง (Micro Laser) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง

ราคากลาง จ้างรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งเครื่องเจาะกระดาษพันก้นกรอง (Micro Laser) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 เครื่อง

..เพิ่มเติม..