หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง Suction ชนิดติดผนัง จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง Suction ชนิดติดผนัง จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..