หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง HIGH SHRINK POLYPROPYLENE FILM ขนาด 120 มม. x 3,600 ม. จำนวน...

ประกาศราคากลาง HIGH SHRINK POLYPROPYLENE FILM ขนาด 120 มม. x 3,600 ม. จำนวน 252 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..