หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศ ยี่ห้อ SULLAIR ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศ ยี่ห้อ SULLAIR ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..