หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมบำรุงรายปี ระบบโทรทัศน์รวม (MATV System) พร้อมอะไหล่ ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารต่าง ๆ ในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบุคคลภายนอกซ่อมบำรุงรายปี ระบบโทรทัศน์รวม (MATV System) พร้อมอะไหล่ ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาคารต่าง ๆ ในบริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย

..เพิ่มเติม..