หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่ Consumable Parts สำหรับใช้กับเครื่องตัดใบยา RC-4 จำนวน 1 รายการ

ประกาศราคากลาง ซื้ออะไหล่ Consumable Parts สำหรับใช้กับเครื่องตัดใบยา RC-4 จำนวน 1 รายการ

..เพิ่มเติม..