หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบติดตั้ง ปรับแต่งและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร กลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ Protos-70 No.15 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบติดตั้ง ปรับแต่งและทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร กลุ่มเครื่องมวนบุหรี่ Protos-70 No.15 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด และกลุ่มเครื่องบรรจุซอง Alfa-Ram No.24 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 เพื่อนำไปติดตั้งที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง>>>แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ราคากลาง>>>ราคากลาง


..เพิ่มเติม..