หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางราคากลาง จ้างเหมาซ่อมปูนฉาบรางระบายน้ำฝนบนหลังคาอาคารโรงงานผลิตยาสูบ 5 ที่อาคารโรงงานผลิตยาสูบ 5 การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ

ราคากลาง จ้างเหมาซ่อมปูนฉาบรางระบายน้ำฝนบนหลังคาอาคารโรงงานผลิตยาสูบ 5 ที่อาคารโรงงานผลิตยาสูบ 5 การยาสูบแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพฯ

..เพิ่มเติม..