หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์(จอ SIEMEN MP 377 12) เพื่อใช้ซ่อมบำรุงตู้ควบคุม QE-BC เครื่องแยกก้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์(จอ SIEMEN MP 377 12) เพื่อใช้ซ่อมบำรุงตู้ควบคุม QE-BC เครื่องแยกก้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..