หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบันทึกข้อมูลการขาย (POS) และระบบ VAT)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องบันทึกข้อมูลการขาย (POS) และระบบ VAT)

..เพิ่มเติม..