หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่“การยาสูบแห่งประเทศไทย บุกตลาดนักท่องเที่ยวจีน”

“การยาสูบแห่งประเทศไทย บุกตลาดนักท่องเที่ยวจีน”

หมวดหมู่ :

เมื่อวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “โครงการบุหรี่นักท่องเที่ยวจีน” ระหว่างการยาสูบแห่งประเทศไทย กับบริษัท Shaanxi Jinye Science Education Group Co., Ltd. (Jinye) และบริษัท Yunnan Reascend Tobacco Technology (Group) Co.,Ltd.  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ตึกอำนวยการ
โครงการบุหรี่นักท่องเที่ยวจีน  เป็นความร่วมมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทางการตลาดให้แก่ผลิตภัณฑ์ยาสูบของการยาสูบแห่งประเทศไทย ทำให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทยให้ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมาก  และผลิตภัณฑ์บุหรี่ของไทยก็ยังเป็นของขวัญพิเศษที่ชาวจีนนิยมซื้อกลับไปเป็นของฝากของที่ระลึก
บริษัท Jinye และ Reascend เป็นบริษัทของประเทศจีนที่มีความแข็งแกร่งด้วยประสบการณ์ในการทำธุรกิจ
มายาวนาน มีศักยภาพและองค์ความรู้ในด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์บุหรี่ ทั้งวัตถุดิบ รสชาติ บรรจุภัณฑ์ และทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนเป็นอย่างดี สามารถนำผลการวิจัยอันยอดเยี่ยม และข้อได้เปรียบในการทำการตลาดและการส่งเสริมการขายในประเทศจีนมาใช้ ซึ่งจะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จได้  ส่วนการยาสูบแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ผลิตบุหรี่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จะทำหน้าที่ผลิตบุหรี่ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวจีน โดยขยายตราสินค้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยว รวมไปถึงการสอดแทรกและนำเสนอวัฒนธรรมความเป็นไทยผ่านผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมสินค้าไทยและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวอีกด้วย  และในอนาคตจะมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากโครงการนี้ เพื่อขยายตลาดออกสู่ต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน

..เพิ่มเติม..