หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศสำหรับพนักงานที่ครบเกษียณอายุ ประจำปี 2561 ภาคศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และประเทศญี่ปุ่น (ฮอกไกโด) โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศสำหรับพนักงานที่ครบเกษียณอายุ ประจำปี 2561 ภาคศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และประเทศญี่ปุ่น (ฮอกไกโด) โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..