หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ Nation Chanel ก้าวสู่ปีที่ 19

วันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ Nation Chanel ก้าวสู่ปีที่ 19

หมวดหมู่ :

        นางนุสรา  กิตติวัฒนางกูร  ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์ Nation Chanel  เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 19  ณ อาคารเนชั่น บางนา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561

กองสื่อสารองค์กร

Photo & News by S.Jnas

..เพิ่มเติม..