หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำรางคอนกรีตและท่อน้ำทิ้งห้อง Air Washer บริเวณชั้น 2 อาคาร B-02 โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาจัดทำรางคอนกรีตและท่อน้ำทิ้งห้อง Air Washer บริเวณชั้น 2 อาคาร B-02 โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..