หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาล สำหรับบรรจุบุหรี่ จำนวน 1,200,000 กล่อง

จ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาล สำหรับบรรจุบุหรี่ จำนวน 1,200,000 กล่อง

ขอบเขตของงาน2.TOR.Box
ราคากลาง1.C.Box
ร่างสัญญา3.ร่างสัญญา
4.ประกาศผลกล่อง
 

..เพิ่มเติม..