หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง จ้างจัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศสำหรับพนักงานที่ครบเกษียณอายุ ประจำปี 2561 ภาคศึกษาดูงานต่างประเทศ

ราคากลาง จ้างจัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศสำหรับพนักงานที่ครบเกษียณอายุ ประจำปี 2561 ภาคศึกษาดูงานต่างประเทศ

..เพิ่มเติม..