หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Ethyl Acetate จำนวน 88,560 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.03/01/61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อ Ethyl Acetate จำนวน 88,560 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฝจพ.b.03/01/61)

..เพิ่มเติม..