หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์เปลี่ยนสารกรอง Carbon Filter จำนวน 3 ถัง และ Resin Softener จำนวน 3 ถัง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์เปลี่ยนสารกรอง Carbon Filter จำนวน 3 ถัง และ Resin Softener จำนวน 3 ถัง ของชุดเครื่องทำน้ำอ่อน (Softener) ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..