หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 85 ปี

วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 85 ปี

หมวดหมู่ :

       นายสมหมาย ลำเจียกเทศ รองผู้ว่าการด้านโรงงานผลิตยาสูบการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ไปร่วมแสดงความยินดีกับกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 85 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารกรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..