หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1.จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณอาคารที่ทำการฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา
2.จ้างเหมาบำรุงรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ ที่อาคารฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนาฯ
 
 

..เพิ่มเติม..