หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางงานจ้างเหมาตรวจซ่อมระบบควบคุมการทำงาน และระบบหล่อลื่นภายใน Compressor ของเครื่องทำน้ำเย็น Mcquay No. 3 โดยตั้งอยู่ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาตรวจซ่อมระบบควบคุมการทำงาน และระบบหล่อลื่นภายใน Compressor ของเครื่องทำน้ำเย็น Mcquay No. 3 โดยตั้งอยู่ที่ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

..เพิ่มเติม..