หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 งานซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับงาน 3 มิติ ชนิดWorkstation พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป(โปรแกรมSOLIDWORKS Professionalและโปรแกรม Sprutcam)

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 งานซื้อชุดคอมพิวเตอร์สำหรับงาน 3 มิติ ชนิดWorkstation พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูป(โปรแกรมSOLIDWORKS Professionalและโปรแกรม Sprutcam)

..เพิ่มเติม..