หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสที่โรงงานยาสูบได้ยกฐานะเป็นนิติบุคคล และเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น"การยาสูบแห่งประเทศไทย"

พิธีเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสที่โรงงานยาสูบได้ยกฐานะเป็นนิติบุคคล และเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น"การยาสูบแห่งประเทศไทย"

หมวดหมู่ :

เมื่อวันอังคาร 15 พฤษภาคม 2561 คณะผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย นำโดย นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทยและผู้บริหารการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวยาสูบให้ความเคารพนับถือ ได้แก่ พระพุทธวิสุทธิมงคล พระภูมิเจ้าที่ (หลวงปู่ชัยมงคล) เสด็จปู่นาคราช และรูปปั้น พลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสที่โรงงานยาสูบได้ยกฐานะเป็นนิติบุคคล และเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็น”การยาสูบแห่งประเทศไทย”


..เพิ่มเติม..