หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้ออุปกรณ์จำนวน 24 รายการ สำหรับนำไปปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่อง Filtromat S-2 No.1 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ไปติดตั้งที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้ออุปกรณ์จำนวน 24 รายการ สำหรับนำไปปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่อง Filtromat S-2 No.1 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ไปติดตั้งที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..