หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 1 และห้องควบคุมพร้อมระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น และครุภัณฑ์ ที่ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุม 1 และห้องควบคุมพร้อมระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น และครุภัณฑ์ ที่ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..