หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ติดแสตมป์ (Stamper Unit) ของเครื่องจักรกลุ่มเครื่องผลิตบุหรี่ซองแข็ง Super Slim ยี่ห้อ AIGER ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ติดแสตมป์ (Stamper Unit) ของเครื่องจักรกลุ่มเครื่องผลิตบุหรี่ซองแข็ง Super Slim ยี่ห้อ AIGER ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..