หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลากรทางการแพทย์ (พยาบาล) ประจำห้องพยาบาลของโรงอบใบยาเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลากรทางการแพทย์ (พยาบาล) ประจำห้องพยาบาลของโรงอบใบยาเด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่

..เพิ่มเติม..