หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่ผอ.ยาสูบ รับรางวัลบุคคลผู้มีคุณธรรมต้นแบบแห่งปี

ผอ.ยาสูบ รับรางวัลบุคคลผู้มีคุณธรรมต้นแบบแห่งปี

หมวดหมู่ :

        นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เข้ารับรางวัล “ต้นธรรม” บุคคลผู้มีคุณธรรมต้นแบบแห่งปี สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิจิตตโสภณภาวนา เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมพุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน กรุงเทพฯ

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..