หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สฟอสฟีนแบบติดตัวเฉพาะบุคคล จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดแก๊สฟอสฟีนแบบติดตัวเฉพาะบุคคล จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..