จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุก MITSUBISHI ทะเบียน 90-5913

..เพิ่มเติม..