หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี

วันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 85 ปี

หมวดหมู่ :

       นายสมหมาย  ลำเจียกเทศ รองผู้อำนวยการยาสูบ ด้านโรงงานผลิตยาสูบ เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ไปร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์  เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 85 ปี ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S.Jnas

..เพิ่มเติม..