หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลางงานซื้ออุปกรณ์จำนวน 24 รายการ สำหรับนำไปปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่อง Filtromat S-2 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ5 ไปติดตั้งที่โรงงานผลิตยาสูบ6

ประกาศราคากลางงานซื้ออุปกรณ์จำนวน 24 รายการ สำหรับนำไปปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่อง Filtromat S-2 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ5 ไปติดตั้งที่โรงงานผลิตยาสูบ6

..เพิ่มเติม..