หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง างเหมาจัดทำรางคอนกรีตและท่อน้ำทิ้งห้อง Air Washer บริเวณชั้น 2 อาคาร B-02 โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ราคากลาง างเหมาจัดทำรางคอนกรีตและท่อน้ำทิ้งห้อง Air Washer บริเวณชั้น 2 อาคาร B-02 โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..