หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การบรรยายและตอบข้อซักถามแก่ผู้บริหารและพนักงานโรงงานยาสูบเกี่ยวกับ กฎหมายและการดำเนินงานของ การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.)

การบรรยายและตอบข้อซักถามแก่ผู้บริหารและพนักงานโรงงานยาสูบเกี่ยวกับ กฎหมายและการดำเนินงานของ การยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.)

หมวดหมู่ :

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์  ผู้อำนวยการยาสูบ ให้การต้อนรับ นายยอดฉัตร ตสาริกา  ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ (นักกฎหมายกฤษฎีกาชำนาญการพิเศษ) กองกฎหมายไทย  สำนักงานกฤษฎีกา ที่เข้ามาให้การบรรยายและตอบข้อซักถามแก่ผู้บริหารและพนักงานโรงงานยาสูบเกี่ยวกับ กฎหมายและการดำเนินงานของ การยาสูบแห่งประเทศไทย  (ยสท.)  เมื่อวันที่ 27 เมษายน  2561 ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ

..เพิ่มเติม..