หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดนกพิราบที่อาศัยอยู่ในโรงงานแยกก้านและอบใบยาที่ 2 โรงอบใบยาเด่นชัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดนกพิราบที่อาศัยอยู่ในโรงงานแยกก้านและอบใบยาที่ 2 โรงอบใบยาเด่นชัย

..เพิ่มเติม..