หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ IP ระยะใกลและควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะใกล)

ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบ IP ระยะใกลและควบคุมคอมพิวเตอร์ระยะใกล)

..เพิ่มเติม..