หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมโปรแกรมตรวจจับ IHB จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขนพร้อมโปรแกรมตรวจจับ IHB จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..