หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกใช้บรรจุ 12 ซอง ขนาดกว้าง 8 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว จำนวน 30,500...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกใช้บรรจุ 12 ซอง ขนาดกว้าง 8 นิ้ว ยาว 25 นิ้ว จำนวน 30,500 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..