หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกาวติดซองและกระดาษห่อ 10 ซอง สำหรับเครื่อง G.D. จำนวน 740 กิโลกรัม

ซื้อกาวติดซองและกระดาษห่อ 10 ซอง สำหรับเครื่อง G.D. จำนวน 740 กิโลกรัม

..เพิ่มเติม..