หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโรงงานยาสูบ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา 79 ปี

พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโรงงานยาสูบ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนา 79 ปี

หมวดหมู่ :

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมผู้บริหารโรงงานยาสูบ ทำพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโรงงานยาสูบ (พระพุทธวิสุทธิมงคล พระภูมิเจ้าที่ เสด็จปู่นาคราช และรูปปั้นพลตรีหลวงชำนาญยุทธศิลป์) เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนา 79 โรงงานยาสูบ

..เพิ่มเติม..