หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศราคากลางราคากลาง เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและระบบไหลเวียนโลหิต จำนวน 1 เครื่อง

ราคากลาง เครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพและระบบไหลเวียนโลหิต จำนวน 1 เครื่อง

..เพิ่มเติม..