หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (งานติดตั้งกันสาดอาคารโรงพิมพ์และอาคารคลังเก็บพัสดุหีบห่อ โรงงานยาสูบ 6 สวนอุตสตสาหกรรมโรจนะฯ)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 (งานติดตั้งกันสาดอาคารโรงพิมพ์และอาคารคลังเก็บพัสดุหีบห่อ โรงงานยาสูบ 6 สวนอุตสตสาหกรรมโรจนะฯ)

..เพิ่มเติม..