หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบรอบ 79 ปี

วันสถาปนาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบรอบ 79 ปี

หมวดหมู่ :

       นางสุธาทิพย์ ปาวะภินันท์ หัวหน้ากองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนโรงงานยาสูบ ไปร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 79 ปี ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สนามบินน้ำ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

กองสื่อสารองค์กร

News & Photos by S. Jnas

..เพิ่มเติม..