หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางราคากลาง จ้างรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งเครื่องผ่าตัดแบ่งม้วน (Slitter) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลาง จ้างรื้อถอน ขนย้าย และติดตั้งเครื่องผ่าตัดแบ่งม้วน (Slitter) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..