หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 8 เครื่อง (ฝจพ.b.02/06/61)

ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 8 เครื่อง (ฝจพ.b.02/06/61)

1.ร่างประกาศซื้อเครื่องไตเทียม จำนวน 8 เครื่อง04042018173308
2.ราคากลางเครื่องไตเทียมCost Estimate

..เพิ่มเติม..