หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาตั้งแต่ 5,001.- ขึ้นไป เดือน มีนาคม 2561(ที่โรงอบใบยาเด่นชัย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราคาตั้งแต่ 5,001.- ขึ้นไป เดือน มีนาคม 2561(ที่โรงอบใบยาเด่นชัย)

..เพิ่มเติม..