หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาซ่อมแซมห้องทำงาน ฝ่ายตรวจสอบภายใน โรงงานยาสูบ คลองเตย กรุงเทพฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..