หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ยี่ห้อ “OTIS” แบบไม่รวมอะไหล่ ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์ ยี่ห้อ “OTIS” แบบไม่รวมอะไหล่ ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..