หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) ซึ่งตั้งใช้งานอยู่ภายในโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS) ซึ่งตั้งใช้งานอยู่ภายในโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อ.อุทัย จ. พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..