หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงนอนผู้ป่วยแบบ 3 ไกหมุน ขนาดไม่ต่ำกว่า 90x200x47-70 จำนวน 54 เตียง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตียงนอนผู้ป่วยแบบ 3 ไกหมุน ขนาดไม่ต่ำกว่า 90x200x47-70 จำนวน 54 เตียง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา27032018111507
 
 
 
 
 
 

..เพิ่มเติม..